DANH SÁCH MÁY CHỦ +

Kết nối

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

FANPAGE

LỊCH MỞ MÁY CHỦ +

THỜI GIAN MÁY CHỦ
11-12-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 042
25-11-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 041
11-11-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 040
27-10-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 039
11-10-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 038
26-09-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 037
09-09-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 036
25-08-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 035
10-08-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 034
26-07-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 033
10-07-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 032
23-06-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 031
08-06-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 030
23-05-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 029
08-05-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 028
22-04-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 027
08-04-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 026
23-03-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 025
08-03-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 024
22-02-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 023
04-02-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 022
09-01-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 021
04-01-2018 08:00:00 Thiết Kỵ 020
19-12-2017 08:00:00 Thiết Kỵ 019
06-12-2017 08:00:00 Thiết Kỵ 018
23-11-2017 08:00:00 Thiết Kỵ 017
12-11-2017 08:00:00 Thiết Kỵ 016
28-10-2017 08:00:00 Thiết Kỵ 015
17-10-2017 08:00:00 Thiết Kỵ 014
07-10-2017 08:00:00 Thiết Kỵ 013
26-09-2017 08:00:00 Thiết Kỵ 012
13-09-2017 08:00:00 Thiết Kỵ 011
02-09-2017 08:00:00 Thiết Kỵ 010
22-08-2017 08:00:00 Thiết Kỵ 009
10-08-2017 08:00:00 Thiết Kỵ 008
30-07-2017 08:00:00 Thiết Kỵ 007
20-07-2017 08:00:00 Thiết Kỵ 006
11-07-2017 08:00:00 Thiết Kỵ 005
02-07-2017 08:00:00 Thiết Kỵ 004
24-06-2017 08:00:00 Thiết Kỵ 003
18-06-2017 08:00:00 Thiết Kỵ 002
07-06-2017 08:00:00 Thiết Kỵ 001

Được mô phỏng theo loại binh khí trong truyền thuyết của Nhị Lang Thần do Giao Long ba đầu hóa thành...

Theo truyền thuyết, đây là chiếc quạt được làm từ đuôi hạc tiên mà Gia Cát Lượng đã sử dụng....

Sử dụng Song Thiết Kích dễ thủ, linh hoạt, ra đòn nhanh tuy nhiên phải có lực tay cực lớn, thua thiệt ...

Vũ khí với lực phát ra vô cùng dũng mãnh, tương truyền mỗi lần Lệ Thái Ngọc Trùy vung lên là xác chết...

Món vũ khí đươc sử dụng khi Triệu Vân đơn thân độc mã đột phá cả vạn quân Tào khiến Tam Quốc ai ai cũng...

Thẩm Điện Lân Cung có phạm vi tấn công lớn, đòn phát ra vô cùng hiểm, thích hợp khi giao chiến với...

Đây là vũ khí mang uy lực khiến kẻ địch phải "kinh hồn bạt vía", vừa có thể tấn công và phòng thủ biến chủ nhân...